vescomtat de Bosch-Labrús

Títol concedit, el 1926, a Pere Bosch-Labrús i Blat, industrial, fill de Pere Bosch i Labrús.