vescomtat de Peralada

Vescomtat de l’antic comtat d’Empúries-Peralada que comprenia el pagus de Peralada.

El primer vescomte documentat és Bonfill (sX). El 1154 encara apareix esmentat en documents el vescomtat de Peralada. El 1078 la vila de Peralada havia estat legada pel comte Ponç I d’Empúries al seu segon fill Berenguer d’Empúries; aquest i els seus successors, però, no empraren regularment el títol de vescomtes de Peralada, que canviaren aviat pel de vescomtes de Quermançó i més tard pel de vescomtes de Rocabertí, i empraren per a la vila de Peralada el títol de senyoria.