vescomte

m
Història

Títol nobiliari que en l’escala jeràrquica és per damunt del de baró i per sota del de comte.

Els vescomtes tenien el tractament d'il·lustríssim senyor; abans del 1714 tenien el d'expectable.