Vicent Ripollès i Pérez

(Castelló de la Plana, Plana Alta, 1867 — Rocafort, Horta, 1943)

Músic.

Estudià teologia al Seminari de Tortosa, d’on fou mestre de capella. Deixeble de Salvador Giner, el 1893 fou nomenat mestre de capella de la catedral de Tortosa; dos anys més tard obtingué el mateix càrrec al Col·legi del Patriarca de València, poc després a la catedral de Sevilla i finalment (1930) a la de València. Escriví una missa en re menor per a quatre veus amb orgue, una missa a set veus amb cinc instruments de corda i orgue, etc. Col·laborà al Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, on publicà Fragmentos del Epistolario Pedrell (1922). També publicà Catálogo de las obras polifónicas conservadas en el Archivo del Patriarca de Valencia (1926), El drama litúrgico (1928), El villancico i la cantata del segle XVIII a València (1935) i Músicos castellonenses (1935). Ha realitzat transcripcions de música polifònica del s. XVI.