Vila-rasa

Armes dels Vila-rasa

Llinatge noble valencià els membres més reculats del qual són Dalmau de Vila-rasa, que el 1267 tenia béns a Alzira i Alfàndec; Pere de Vila-rasa, que és el genearca conegut del llinatge, era jutge de la cort del rei i anà a la conquesta de València.

El seu nét Joan de Vila-rasa i de Centelles participà com a capità en el setge de Balaguer, i fou pare de Lluís de Vila-rasa i Castellsenç, el qual es casà amb la pubilla Castellana de Cabanyelles, filla dels senyors de Bolbait, Benissanó i Alginet. Foren pares de Gaspar de Vila-rasa i de Cabanyelles, senyor de Faura, de Pere de Vila-rasa i de Cabanyelles (mort el 1407), que fou canonge i degà de València, de Ramon Guillem, que formà la línia dels senyors de Faura, de Lluís, que formà la dels Cabanyelles, i de l’hereu, Joan Llorenç de Vila-rasa i de Cabanyelles, que fou primer senyor de Segart i d’Albalat de Segart i que fou succeït per la seva filla, Elionor de Vila-rasa i de Vila-rasa, la qual es casà amb el seu cosí germà Cosme de Cabanyelles i Gallac, que es cognomenà Cosme de Vila-rasa (mort vers el 1519). Tingueren, entre d’altres, dos fills, Francesc de Vila-rasa i de Vila-rasa (mort el 1579), que formà una línia del llinatge, i Lluís Jeroni de Vila-rasa i Vila-rasa (mort el 1545), que continuà la línia primogènita dels senyors d’Albalat de Segart, que s’extingí a la fi del s XVII, i la seva herència passà als Saavedra. La línia dels Cabanyelles fou iniciada per Lluís de Cabanyelles i de Vila-rasa, el qual, com a hereu de la mare, es cognomenà com ella. Fou pare de Cosme, ja esmentat, de Lluís de Cabanyelles i Gallac i de Jeroni de Cabanyelles i Gallac. La línia dels senyors de Faura fou començada per Ramon Guillem de Vila-rasa i de Cabanyelles, que fou avi de Joan Llorenç de Vila-rasa i Llorac, senyor de Faura i governador de València el 1553. Per manca de fills legítims el succeí el seu nebot Joan Lluís de Vila-rasa i de Montsoriu. La néta d’aquest, Eugènia de Vila-rasa i Mercader, portà l’herència als seus descendents i del seu marit, Joan Vives de Canyamars, creats comtes de Faura el 1647. També pertangué a aquest llinatge Guillem Ramon de Vila-rasa.