Vlaardingen

Ciutat d’Holanda Meridional, Països Baixos, que forma part de l’aglomeració de Rotterdam.

Situada a l’W de Rotterdam, a tocar del canal de Nievwe Waterweg, és un important port pesquer i un centre industrial (metal·lúrgia i química). Primitiu poblet pescador, al s. XX esdevingué el tercer port d’Holanda. Les noves dàrsenes a l’illa de Rozenburg (1958) afavoriren el creixement industrial.