Vladimir Peter Köppen

(Peterburg, 1846 — Graz, Estíria, 1940)

Meteoròleg i climatòleg alemany.

El 1875 ingressà a l’Observatori Meteorològic d’Hamburg. La seva obra principal és Die Klimate der Erde (‘Els climes de la Terra’, 1923), on exposa una classificació climàtica de la Terra que es correspon amb els tipus de vegetació. Escriví també Grundlinien der maritimen Meteorologie (‘Fonaments de la meteorologia marítima’, 1889), Die Klimate der geologischen Vorzeit (‘Els climes del passat geològic’, 1924), amb la col·laboració de Wegener, i, amb la de Geiger, Handbuch der Klimatologie (‘Compendi de climatologia’, 1930).