Voetius

(Heusden, 3 de març de 1589 — Utrecht, 1 de novembre de 1676)

Nom llatinitzat amb què és conegut Gijsbert Voet, teòleg calvinista holandès.

Deixeble d’Arminius i de F.Gomar a Leiden, fou el primer rector de la Universitat d’Utrecht (1636). D’estil escolàstic, publicà Selectae disputationes theologicae (1648) i Politica eclesiastica (1663-76), on es manifestà dins la més pura ortodòxia calvinista en l’exaltació de l’Església, refusant les doctrines d'Erastus i de J.Cocceius. Combaté l'arminianisme i polemitzà amb R.Descartes i J.Labadie. Impulsà la creació del Seminarium Indicum (1612) per a les missions estrangeres.