Vols

Localitat del lääni de Finlàndia Meridional (Finlàndia).