vòlvox

Volvox sp (nc.)

m
Botànica

Gènere d’algues verdes colonials, de l’ordre de les volvocals, que formen colònies en forma d’esferes buides de 0,5 a 1,5 mm de diàmetre, integrades per més de 500 cèl·lules amb els flagels dirigits cap a fora.

La reproducció asexual és corrent i consisteix en la formació de colònies filles. Habiten les aigües dolces.