vorada

f
Construcció i obres públiques

Filera de pedres, de maons, etc, que formen la vora o el marge d’una andana o voravia, d’una calçada, etc.