vulgarisme

vulgarismo (es), slang word (en)
m
Lingüística i sociolingüística

Expressió o fenomen lingüístic de caràcter vulgar: sapigut per sabut, crusos per crus, havés per hagués, etc.