Walhalla

Walhalla

Andreas Flohr (CC BY-NC-ND 2.0)

Temple neoclàssic (1830-42) el propòsit del qual és servir de monument i saló de la fama per a "alemanys llorejats i distingits"  aixecat a la vora del Danubi a 6 km a l’E de Ratisbona, al land de Baviera (Alemanya).

Fet construir per Lluís I de Baviera, és una còpia exacta del Partenó d’Atenes.