Wilhelm Windelband

(Potsdam, 1848 — Heidelberg, 1915)

Filòsof neokantià alemany.

Capdavanter de l'escola de Baden, s’oposà al naturalisme de l’escola de Marburg, destacant el valor de les ciències històriques i pretenent de completar Kant amb l’elaboració d’una crítica del camp de la “cultura humana objectiva”, del qual fa veure tant el caràcter rigorós com el paper de fonamentació de la concepció general del món. Recull elements de la concepció històrica de Hegel, i també de la teoria dels valors de Lotze, els quals tenen una validesa universal, que es va plasmant al llarg de la història. A més d’obres sobre la història de la filosofia, és autor de Präludien (1884), Vom System der Kategorien (1900) i Die Prinzipien der Logik (1912).