William David Coolidge

(Hudson, Massachusetts, 1873 — Schenectady, Nova York, 1975)

Físic i químic nord-americà.

Fou director d’investigacions de la General Electric (1940-45). El 1908 trobà un mètode per a donar ductilitat i duresa al tungstè. El 1913 inventà el tub de Coolidge per a la producció de raigs X, a base d’un ànode de tungstè on incideixen els electrons procedents d’un càtode calent, accelerats per un camp electroestàtic.