William Henry Beveridge

(Rangpūr, Bengala, 5 de març de 1879 — Oxford, 16 de març de 1963)

Economista i polític britànic.

Es graduà en dret a Oxford l’any 1901. El seu primer treball econòmic, Unemployment. A Problemt of Industry (1909), fou decisiu en la creació d’oficines governamentals de collocació. Del 1919 al 1937 fou director de la London School of Economics and Political Science. Del 1934 al 1944 fou president de l’Unemployment Insurance Statuory Committee, i del 1941 al 1944 ho fou del Departamental Comittee on Social Insurance and Allied Services; en aquesta època presentà el seu famós informe sobre la seguretat social (pla Beveridge). El 1944 publicà Full Employment on a Free Society. Membre del parlament, fou elegit vicepresident del partit liberal. L’any 1946 fou creat par. Entre les seves obres destaquen, també, Why I am a Liberal (1945), Voluntary Action (1948) i A Defence of Free Learning (1959).