Worcester

Capital del comtat de Hereford i Worcester, Anglaterra.

Situada prop del Severn, és un centre industrial tradicional: indústria tèxtil de la llana (medieval), de guants (des del s. XIII) i de porcellana (des del 1750). Antic castrum romà, al s. VII esdevingué seu episcopal. Principal centre de resistència reialista durant la guerra civil anglesa, fou escenari de la batalla i la victòria de Cromwell i els parlamentaris (1651), fet que significà la fi de les hostilitats. L’any 1690 hi fou fundat el Berrow's Worcester Journal, el primer dels diaris actuals. Entre els monuments importants destaca la catedral, iniciada l’any 1084 pel bisbe Wulfstan i completada amb la torre i la nau al s. XIV (conserva poques restes del primitiu edifici del 983). La ciutat té dues Grammar-Schools (escoles primàries): la catedralícia, fundada el 1531, i la reial, fundada el 1561.