xap

m
Indústria tèxtil

Fil de seda natural obtingut per debanat dels capolls foradats o tarats i dels rebuigs de qualsevol de les fases del procés de preparació de la seda greja.

És un fil d’alta qualitat, i només es diferencia del de la seda natural pel fet que les seves fibres són més curtes.