Xarxa de Televisions Locals

XTVL (sigla)

Estructura de concertació, coordinació i cooperació amb mitjans audiovisuals, especialment les televisions de proximitat.

Té com a objectius el reforç de la comunicació local, la implementació de totes les tecnologies disponibles i l’assessorament general.

Fou creada el 1999 per iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona i la Federació Prolegalització de les Televisions Locals a Catalunya (posteriorment Televisions Locals de Catalunya [TLC]), i ha actuat des d’aleshores com a instrument de suport i servei a la televisió de proximitat.

Des del 2004 està gestionada per la Xarxa Audiovisual Local [XAL], una entitat pública empresarial creada per la Diputació de Barcelona que gestiona també i el diari digital La Malla, que al juny de 2012 fou clausurada i substituïda per Xarxa Notícies, un servei d’informació centrat en la informació local, a més de l’agència de notícies XN, que sorgí l’any 2006 de la XTVL 

L’oferta de continguts que l’XTVL posa a disposició de la cinquantena llarga de televisions de proximitat associades comprèn programes divulgatius, d’entreteniment, informatius i culturals.