xarxa privada virtual

VPN

f
Electrònica i informàtica

Tecnologia que permet utilitzar una xarxa de comunicacions pública, com ara internet, per a interconnectar diferents parts d’una xarxa privada.

Empra diversos mecanismes, com l’encriptació, per a evitar l’accés d’usuaris no autoritzats a la xarxa privada.