Xavier Goerlich i Lleó

(València, 1886 — València, 1971)

Arquitecte.

Format a Madrid i a Barcelona, on es titulà el 1914. Les seves primeres obres a València (fins cap al 1920), possiblement les més coherents, palesen una marcada influència del Modernisme barceloní. Més tard, ja consagrat, adoptà un llenguatge retòric i ampul·lós que ignorava els avenços del racionalisme. Projectà molts edificis del nou centre de la ciutat, dels quals destaca la plaça de Castelar (1931).