Xavier Novell i Gomà

(Ossó de Sió, Urgell, 20 d’abril de 1969)

Xavier Novell i Gomà

© Bisbat de Solsona

Eclesiàstic.

Estudià al seminari de Lleida i es llicencià en ciències eclesiàstiques per la Facultat de Teologia de Catalunya. Ordenat sacerdot l’any 1997, el 2004 es doctorà en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Fou rector de Sant Jaume de Mollerussa i professor d’antropologia teològica a l’Institut de Ciències Religioses de Lleida. Del 2005 al 2010 fou vicari general d’afers econòmics de la diòcesi de Solsona. El novembre del 2010 el papa Benet XVI el nomenà bisbe de Solsona en substitució de Jaume Traserra i Cunillera. L’agost del 2021 anuncià la seva renúncia al càrrec, i el bisbe de Vic, Romà Casanova, fou designat administrador apostòlic de la diòcesi de Solsona.