Xavier Pericay i Hosta

(Barcelona, Barcelonès, 1956)

Escriptor i corrector.

Llicenciat en filologia catalana, fou editor i corrector del Diari de Barcelona, i posteriorment professor a les facultats de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Ramon Llull. Ha publicat L’altra cara de la llengua (1986) i, amb Ferran Toutain, Verinosa llengua (1988), assaig de considerable ressò, crític amb el model de català estàndard adoptat per les institucions catalanes. També amb Toutain publicà El malentès del Noucentisme (1996). També és autor de les obres Filologia catalana. Memòries d’un dissident (2007) i Progresa adecuadamente: educación y lengua en la Cataluña del siglo XXI (2007). Fou un dels impulsors del partit polític Ciutadans, pel qual fou elegit diputat al Parlament Balear el 2015 on, integrat al grup mixt, fou portaveu del seu partit. En acabar la legislatura (maig del 2019), renuncià a presentar-se a la reelecció i al juliol anuncià la baixa del partit.