xebronet

m
Heràldica

xebronet

Peça disminuïda de primer grau, equivalent a un xebró reduït a la meitat de la seva amplària.

Normalment, a causa d’aquesta amplària, sempre que hi ha més d’un xebró a l’escut, cadascun d’ells hauria d’ésser anomenat xebronet, però hom continua dient-ne xebró.