xilògraf
| xilògrafa

xilógrafo -fa (es), xylographer (en)
f
m

Persona que practica la xilografia.