Xohan Airas

(Santiago de Compostel·la, final del segle XII — ?, aprox. 1275)

Trobador gallec.

Residí a la cort castellana d’Alfons X i a la portuguesa d’Alfons III i de Dionís. De les seves obres conegudes (50 cantigas d’amigo, 25 d’amor i 10 d’escarnho, les quals donen una visió acolorida del seu temps), destaca la malícia intencionada de les cantigas d’escarnho.