Yĕhudà ibn Saul ibn Ṭibbōn

(Granada, 1120 — ?, 1190)

Metge i traductor jueu.

La intolerància almohade el féu emigrar a Provença, on s’establí amb la seva família (Ṭibbōn). Traduí de l’àrab a l’hebreu obres filosòfiques d’Avicebró (Correcció de les qualitats de l’ànima), de Baḥya ibn Paquda (Llibre de la guia sobre els deures dels cors), de Sa'adia ha-Gaon (Llibre de les creences i de les opinions), diverses obres gramaticals de Yonà ibn Yanāḥ (Llibre del Recamat i Llibre de les arrels) i el Kuzarí de Yĕhudà ha-Leví. Així mateix, és notable el testament moral (Musar abika) que llegà al seu fill, el també metge i traductor Šĕmuel ibn Yĕhudà ibn Ṭibbōn.