Zaratustra

Zoroastre
Zarathushtra (ae)
Zartusht (fa)

Fundador del mazdaisme.

D’acord amb les notícies dels Gāthā, de dubtosa versemblança històrica, Zaratustra era un sacerdot, de la família dels Spitama, que predicà les revelacions rebudes d’Ahura Mazdā i que, malgrat la fredor i l’hostilitat del sacerdoci tradicional, obtingué la conversió del rei Vištāspa i inicià una gran obra de reformador, reforçada pel matrimoni amb la filla del ministre Jamāspa. Davant aquestes dades directes, les altres sobre el lloc del naixement i sobre els llocs i l’època de la seva predicació són molt escasses i contradictòries. La tradició el fa originari de Rhages (actual Ràyy, prop de Teheran), però indicis geogràfics i lingüístics (la llengua de l’Avesta) fan pensar en les regions orientals com el primer ambient de la seva predicació. Quant a l’època, les opinions també són força contradictòries: la notícia més antiga (el testimoniatge de Xantos de Lídia, del segle V aC, recollit per Nicolau Damascè) diu que Zaratustra (en grec Ζϖροάστρηϖ) visqué 600 anys abans de l’expedició de Xerxes a Grècia (480 aC). Altres escriptors grecs el situen al V o el VI mil·lenni aC. La tradició parsi, en canvi, en fixa l’època 258 anys abans d’Alexandre el Gran, és a dir, vers el 630 aC. Molts autors moderns sostenen aquesta data, que, d’altra banda, sembla confirmada per la possible identificació del rei Vištāspa amb Histaspes, pare de Darios I de Pèrsia. Tot i això, cal tenir present que la llengua de l’Avesta remet a una data força més reculada.