Zeravšan

Riu de l’Àsia Central (877 km de longitud i 17 700 km2 de conca).

Neix a la glacera homònima, al Tadjikistan, a la frontera amb el Kirguizistan, a uns 2 800 m d’altitud. Després de Pendžikent, penetra a l’Uzbekistan i es perd en la planura sense arribar a l’Amudarja. Les seves aigües són aprofitades exclusivament per al regadiu. A la vall de Zeravšan, molt poblada, hi ha les ciutats de Samarcanda, Kattakurgan, Bukhara, etc.