zero

cero (es), zero (en)
m
Matemàtiques

Nom de la xifra 0, numeral cardinal que designa l’absència d’unitats.

El zero és l’element neutre en la suma de nombres enters, ja que a + 0 = a, per a tot a. Les regles algèbriques del zero són: a + 0 = a a · 0 = 0 0/a = 00 (si a ≠0) 0! = 1 Les expressions a/0 i 0/0 són indeterminades (ja que 0/0 = 1, car 0 = 1 · 0, però també 0/0 = 2, car 0 = 2 · 0, etc), és a dir, que el zero no pot dividir mai. El nombre zero (i la xifra zero) és una creació de la cultura hindú (Āryabaṭha, Brāhmagupta, Bhāskara, etc), que cap al s V dC fou introduït conjuntament amb el sistema decimal de numeració posicional, sistema que els àrabs incorporaren al seu coneixement i divulgaren com a propi. Així, doncs, la cultura babilònica, egípcia, romana, grega, etc, ignoraren aquest nombre en usar sistemes additius de numeració, on cada signe tenia el seu propi valor. Independentment, el nombre zero fou conegut per certes cultures americanes anteriors a Colom (asteques i maies).