zero absolut

m
Física

Límit inferior de la temperatura que pot atènyer la matèria per absència total d’agitació tèrmica.

Per això, en el zero absolut la matèria, independentment de la pressió a què és sotmesa, només es troba en l’estat sòlid. Per definició, és l’origen de l’escala termodinàmica de temperatura, anomenada també Kelvin o absoluta, i val —273,15°C.