Zip

Marca registrada per l’empresa Iomega que s’aplica a un dispositiu portable d’emmagatzematge.

Els Zip es presenten en un format de disquet de 3,5’, i són capaços d’emmagatzemar uns 100 Mb. La seva capacitat i el seu cost els fan òptims per a la realització de les còpies de seguretat de les dades.