Carme Matas i Aurigemma

(Barcelona, 1869 — Barcelona, 1943)

Pianista i pedagoga catalana.

La seva formació pianística s’inicià amb el mestre Joan B. Pujol. Amplià els estudis a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, on obtingué, ex aequo amb Ricard Viñes, el primer premi de piano. Assolí una gran notorietat en els concerts que oferí durant l’Exposició Universal del 1888. Alternà els recitals com a solista amb la funció de l’acompanyament pianístic, tant a Catalunya com en diversos països europeus, sovint amb el seu fill, el violoncel·lista Josep Ricart i Matas. Fou professora de piano del Conservatori Superior Municipal de Música.