Christopher Tye

(?, ~1505 — ?, 1572?)

Compositor anglès.

Vida

Hi ha diverses llacunes en la seva biografia. No es coneix ni el lloc ni la data exacta del seu naixement. Passà bona part de la seva vida a Cambridge, on es llicencià en música el 1536. Un any després començà a ensenyar al King’s College. Allí feu amistat amb Richard Cox, el qual, quan esdevingué ardiaca de la catedral d’Ely (1541), el cridà perquè s’encarregués del magisteri de capella, plaça que Tye ocupà a partir del 1543. Doctorat a la Universitat de Cambridge (1545), el 1548 començà a impartir classes a la d’Oxford. El 1558 Cox fou nomenat bisbe d’Ely, i Tye renovà el seu càrrec com a mestre de capella de la catedral. Posteriorment fou ordenat de diaca i, després, de sacerdot. Escriví molta música litúrgica en llatí, especialment motets, misses i magníficats, i també alguns anthems i oficis per a l’Església Anglicana. És autor de moltes composicions instrumentals per a consort de violes, una vintena de les quals estan construïdes sobre el tema de l'In nomine. Publicà un recull de peces basades en una versió mètrica dels textos dels Actes dels Apòstols que dedicà al rei Eduard VI: The Actes of the Apostles (Londres, 1553).

Obra
Música religiosa en llatí

3 misses (Missa ’Euge bone', 6 v.; Missa ’Western Wind', 4 v.;Missa, 5 v.); prop de 20 motets (entre els quals: Christus resurgens, 6 v.; Domine Deus caelestis, 6 v.; Gloria laus et honor, 4 v.; In pace in idipsum, 4 v.; Omnes gentes, plaudite, 5 v.; Peccavimus cum patribus, 7 v.; Quaesumus omnipotens, 6 v.; Sub tuam protectionem, 4 v.); 2 magníficats a 6 v.

Música religiosa en anglès

The Actes of the Apostles, translated into English Metre, 4 v. (publ. 1553); 14 anthems (entre els quals: Blessed are all they, 4 v.; Deliver us, good Lord, 4 v.; From the depth I called, 4 v.; Give alms of thy goods, 4 v.; If ye be risen again, 4 v.; I have loved, 4 v.; I lift my heart to thee, 5 v.; I will exalt thee, 4 v.; My trust, O Lord, 5 v.; To Father, Son and Holy Ghost, 5 v.); 2 magníficats

Música instrumental

Prop de 35 obres per a conjunt instr., entre les quals 21 In nomine