Daniel Codina i Giol

(la Cellera de Ter, la Selva, 1940)

Musicòleg català.

Vida

Començà els estudis musicals al seu poble i els continuà al seminari diocesà de Girona (1951) amb Francesc Geli i Francesc Civil. El 1959 ingressà al monestir de Montserrat, on professà el 1961 i fou ordenat de sacerdot el 1967. Es diplomà en catequètica i pedagogia religiosa a Estrasburg (1968-69). Altra vegada a Montserrat, s’ocupà de l’arxiu musical i col·laborà amb el pare Gregori Estrada en diferents tasques musicològiques i també en l’organització de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, a més de treballar amb el pare Ireneu Segarra en l’escolania. És l’encarregat de la catalogació de l’arxiu musical montserratí i de la publicació de la col·lecció Mestres de l’Escolania de Montserrat, concretament dels volums del X al XV, dedicats a l’obra d’A. Viola, N. Casanoves i B. Julià. També ha publicat, entre altres treballs, tres volums de sonates per a l’estudi del piano dels monjos B. Brell, J. Boada i N. Casanoves respectivament, per al darrer dels quals comptà amb la col·laboració de la professora Ludovica Mosca.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Julià i Julià, Benet; Codina, Daniel: Obres completes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Generalitat de Catalunya, Montserrat; Barcelona 1989-1991
  2. Codina, Daniel: Música instrumental, Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Generalitat de Catalunya, Montserrat; Barcelona 1993