ghost note
*

f
Música

Nota que, formant part d’una frase, s’emet molt dèbilment, de manera que no és audible, o ho és en un grau mínim.

Es tracta d’un recurs d’articulació propi del jazz i de les músiques que hi estan relacionades. Tots els instruments, especialment els de vent, en fan ús. Sovint, per a distingir-les, les ghost notes es representen a la partitura entre parèntesis.

Ch. Parker: Au privave

© Fototeca.cat/ Jesús Alises