Jacint Pinto i Iglesias

(Granollers, Vallès Oriental, 1892 — Barcelona, 1956)

Constructor d’instruments de corda català.

D’ofici ebenista d’art, anà a Mirecourt (França) a instàncies de Ramon Parramon per aprendre l’ofici de lutier i dedicarse, a Barcelona, a la construcció i restauració d’instruments d’arc. Construí més de 300 instruments que foren etiquetats com a Parramon, amb unes característiques que els situen entre l’escola francesa i la italiana, molt apreciats per la seva excel·lent sonoritat. Fabricà alguns violins còpia de Guillemí amb un resultat extraordinari, tot demostrant ser un bon coneixedor de l’ofici. Les restauracions també li donaren fama. Ramon Pinto, nebot de Jacint, continua l’activitat i s’ha especialitzat en el coneixement i expertització d’instruments històrics.