Joan Llongueres i Badia

(Barcelona, 1880 — Barcelona, 1953)

Músic, pedagog i poeta català.

Vida

Es formà musicalment amb Domènec Mas i Serracant, Enric Granados, Lluís Millet i Enric Morera. Després de conèixer, per referències i articles, l’obra d'ÉmileJaques-Dalcroze, es traslladà a Suïssa, on es diplomà a l’Institut Jaques-Dalcroze de Ginebra (1911). Introduí aquest mètode a Catalunya a través de l’Institut Català de Rítmica i Plàstica (avui Institut Joan Llongueres), que fundà el 1913. Fou també fundador i director de l’Escola Coral de Terrassa (1901-18), inspirada en el model de l’Orfeó Català, i dirigí l’Escola Municipal de Música de la mateixa ciutat (1912-18). També instituí i dirigí l’Escola de Música de Barcelona (1924), de la qual foren professors Blanca Selva, Guillem Garganta, Joan Massià i Maria Carbonell.

En el terreny pedagògic fundà, juntament amb Alexandre Galí, Artur Martorell i Enric Gibert, l’Escola Vallparadís, exercí el càrrec de director d’educació musical de les Escoles de l’Ajuntament de Barcelona i fou professor a Vilajoana (institució per a cecs, sordmuts i disminuïts), i director de l’educació musical de les Escoles Blanquerna.

En el terreny literari, li han estat publicats diversos llibres en prosa, entre els quals Ínfimes cròniques d’alta civilitat (1911), prologat per Eugeni d’Ors, i Evocaciones y recuerdos de mi primera vida musical en Barcelona (1944). Com a poeta de filiació postmaragalliana, fou mestre en gai saber en els Jocs Florals de Barcelona del 1934 i té més de deu col·leccions de poesia publicades. Alguns dels seus poemes foren musicats per Lluís Millet i Enric Morera. Exercí la crítica musical a "La Veu de Catalunya" durant més de vint anys i fou col·laborador habitual de la "Revista Musical Catalana". Entre el 1900 i el 1949 escriví la música i la lletra de més de cent cançons i jocs musicals per a infants, destinats a l’ús dels alumnes de l’Institut Català de Música i Plàstica, alguns d’ells ja considerats com a tradicionals, que foren editats per Unión Musical Española i Editorial Boileau. També compongué música per a piano i música coral, estrenada per l’Orfeó Català sota la direcció de Lluís Millet. De personalitat profundament generosa i idealista, íntim amic de Lluís Millet i de Pau Casals, els seus interessos culturals i cívics depassaren àmpliament el marc estrictament musical.

Obra
Cançons per a infants

Cançons amb gestos i rondes infantils de Jaques-Dalcroze ; Quatre sèries de Cançons i Jocs d’Infants ; La festa dels reis i les figures del pessebre ; Les cançons de Nadal ; El joc del cel ; L’alegria dels sants reis

Piano

Jan i Mia ; La vida senzilla ; L’estiu efímer

Música coral

Goigs a la Verge de Núria, poema coral sobre text de Joan Maragall; Som catalans

Bibliografia
Complement bibliogràfic
 1. Llongueras i Badia, Joan: Evocaciones y recuerdos de mi primera vida musical en Barcelona, Librería Dalmau, Barcelona 1944
 2. Llongueras, Joan: En el quarantè aniversari de la fundació de l’Institut-Escola 1932-1972, T.G.Ariel, Barcelona 1972
 3. Llongueras i Badia, Joan: Infimes cròniques d’alta activitat, Alvar Verdaguer, Terrassa, Barcelona 1911
 4. Llongueras i Badia, Joan: Educació musical, conferencia donada el dia 3 de març de 1907, Tip. Vives, Sabadell 1907
 5. Llongueras i Badia, Joan: L’educació musical dels infants en l’escola primària, Publicació de la "Revista Musical Catalana"; Imp. Atenas, Barcelona 1931
 6. Llongueras i Badia, Joan: El ritmo en la educación y formación general de la infancia, Editorial Labor, Barcelona 1942
 7. Llongueras i Badia, Joan; Ramon, Joan; Carratalà i Van den Wouver, Maria: Pau Casals, Edicions La Nova Revista; Llibreria Verdaguer, Barcelona 1927
 8. Llongueras i Badia, Joan: Per la nostra sardana, Tip. Emporium, Barcelona 1933
 9. Llongueras i Badia, Joan: Els cants de la Passió: exhortació poemàtica per a ésser dita i predicada en el temps de Passió i Setmana Santa, Tip. Emporium, Barcelona 1928
 10. Llongueras i Badia, Joan: Als "meus" de l’Escola Choral, Joaquim Horta, Barcelona 1915
 11. Llongueras i Badia, Joan: Parlament del mestre... en la festa solemne d’obertura del curs 1914-15 que celebrà l'"Orfeó Vigatà" en el local de la Joventut Catòlica de aquesta ciutat, Imp. G.Portabella, Vich 1915
 12. Llongueras i Badia, Joan: Començant; parlament llegit el dia 10 de novembre de 1907 en la festa de començament de curs que celebrà la Schola Coral de l’Agrupació Regionalista, Terrassa 1907
 13. Llongueras i Badia, Joan: Orientació y organisació del moviment musical popular a Catalunya. Conferencia llegida en l’Ateneu Barcelonès el 14 de maig de 1908, Imp. J. Horta, Barcelona 1908
 14. Llongueras i Badia, Joan: Les cançons de Nadal: exhortació poemàtica per a ésser dita i predicada en el temps nadalenc, L’Avenç, Barcelona 1917
 15. Llongueras i Badia, Joan: Cançoner popular de Nadal, l’autor; Foment de la Pietat; Tip. Emporium, Barcelona 1931
 16. Llongueras i Badia, Joan: Couperin o la gràcia, Bach o el fervor, Beethoven o la passió, Residència d’Estudiants de Catalunya; Imp. Altés, Barcelona 1925
 17. Obra del Cançoner Popular de Catalunya; Llongueras i Badia, Joan; [et al.]: Materials, vol. I, fasc. 2: Memòries de missions de recerca, estudis monogràfics, cròniques, Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, Barcelona 1928
 18. Amades i Gelat, Joan; Llongueras i Badia, Joan: Balls populars, Imp. F.Camps Calmet, Tàrrega 1936