Josep Subirà i Puig

(Barcelona, 1882 — Madrid, 1980)

Musicòleg català.

Vida

Després de realitzar els primers estudis a Ciudad Real, localitat on residia des que tenia tres anys per raons familiars, el 1896 anà a Madrid per estudiar música al conservatori i dret a la universitat. Tot i que es llicencià (1904) i doctorà (1923) en dret, no exercí mai la jurisprudència. Durant els anys 1906-08 col·laborà amb la Universidad Popular de Madrid impartint conferències per als treballadors, i del 1908 al 1910 fou secretari al consolat de l’Argentina a Anvers, on continuà estudiant estètica i història de la música. De jove s’interessà per la composició musical, però en no assolir els resultats desitjats l’abandonà i es dedicà a escriure articles i estudis d’art i literatura. L’any 1917 fou nomenat director de la revista madrilenya "Arte Musical", i a partir del 1921 es decantà decididament pel treball musicològic. Després de la Guerra Civil Espanyola, per raons polítiques, es veié obligat a utilitzar pseudònims -Mauricio Puig i Jesús A. Ribó- en els seus escrits. Fou secretari de l’Instituto Español de Musicología de Madrid des de la seva fundació (1944), i cap de la secció madrilenya d’aquesta institutució des del 1950. Membre de diverses acadèmies, com la de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona (1950) i la de San Fernando de Madrid (1953), al llarg de la seva vida rebé nombroses distincions de diversos països. Subirà ha llegat un gran nombre de publicacions. A més dels treballs de catalogació, entre els seus estudis destaquen els relatius a l’antic teatre espanyol des del punt de vista literari i musical. Publicà així mateix molts treballs de síntesi sobre la història de la música i biografies de músics, com també algunes traduccions. Tenen un notable interès els nombrosos articles sobre música que escriví, tant en revistes de divulgació cultural ("Revista Musical Catalana", "Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid", etc.) com en la premsa diària (per exemple en el "Diari de Barcelona").

Obra

La música en la casa de Alba, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid 1927; La tonadilla escénica, 3 vols., Tipografía de Archivos, Madrid 1928-30; La música, sus evoluciones y estado actual, Páez, Madrid 1930; Tonadillas teatrales inéditas. Libretos y partituras. Con una descripción sinóptica de nuestra música lírica, Tipografía de Archivos, Madrid 1932; Historia de la música teatral en España, Labor, Barcelona 1945; La ópera en los teatros de Barcelona, Millá, Barcelona 1946; En col·laboració amb Higini Anglès: Catálogo musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, 3 vols., Casa Provincial de Caridad, Barcelona 1946-51; El compositor Iriarte 1750-1791 y el cultivo español del melólogo [melodrama], 2 vols., Instituto Español de Musicología, Barcelona 1949; El teatro del Real Palacio (1849-1851), Instituto Español de Musicología, Madrid 1950; Historia de la música española e hispanoamericana, Salvat, Barcelona 1953

Bibliografia
Complement bibliogràfic
 1. Subirà i Puig, Josep: La ópera en los teatros de Barcelona: estudio histórico cronológico desde el siglo XVIII al XX, Librería Millá, Barcelona 1946
 2. Subirà i Puig, Josep: El paisaje, las canciones y las danzas en Cataluña. Conferencia leída en el Ateneo de Madrid el 25 de marzo de 1920, Imp. Alrededor del Mundo, Madrid 1921
 3. Subirà i Puig, Josep: Las transformaciones orgánicas de la música. Conferencia leída en el Orfeó Català de Barcelona el 4 de enero de 1918, Imp. Alrededor del Mundo, Madrid 1918
 4. Subirà i Puig, Josep: A.Schönberg y "La Noche de la Transfiguración", Asociación de Cultura Musical, Madrid 1922
 5. Subirà i Puig, Josep: M.Mussorgsky y Cuadros de una exposición, Asociación de Cultura Musical, Madrid 1922
 6. Subirà i Puig, Josep: N.Rimsky-Korsakoff, su Mozart y Salieri, Asociación de Cultura Musical, Madrid 1923
 7. Subirà i Puig, Josep: Cristóbal Gluck y su producción escénica, Asociación de Cultura Musical, Madrid 1923
 8. Della Corte, Andrea; Pannain, G.; Subirà i Puig, Josep: Historia de la música, Editorial Labor, Barcelona 1965
 9. Subirà i Puig, Josep: Historia de la Música, Salvat Editores, Barcelona 1947, ...1958
 10. Subirà i Puig, Josep: La música: sus evoluciones y estado actual, Editorial Páez-Bolsa, Madrid 1930
 11. Subirà i Puig, Josep: Temas musicales madrileños: evocaciones históricas, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid 1971
 12. Subirà i Puig, Josep: Catálogo de la sección de música [de la Biblioteca Municipal de Madrid], Ayuntamiento de Madrid, Biblioteca Municipal, Madrid 1965
 13. Subirà i Puig, Josep: Compendio de historia de la música, Compañía Bibliográfica Española, Madrid 1956?, ...1974
 14. Subirà i Puig, Josep: Historia universal de la música, Editorial Plus Ultra, Madrid 1945, 1953
 15. Subirà i Puig, Josep: La participación musical en el antiguo teatro español, Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona 1930
 16. Subirà i Puig, Josep: La musique espagnole, Presses Universitaires de France, Paris 1959
 17. Subirà i Puig, Josep: Historia de la música española e hispanoamericana, Salvat Editores, Barcelona 1953
 18. Subirà i Puig, Josep; Francés y Sánchez Heredero, José: Un vate filarmónico: Don Luciano Comella. Discurso leído el día 22 de marzo de 1953 en su recepció pública por el académico electo Sr. D. José Subirá y contestación del Excmo. Sr. D. José Francés y Sánchez Heredero, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Imp. Hispano-Americana, Madrid 1953
 19. Subirà i Puig, Josep: Saavedra Fajardo y el murcianismo musical, Pub. de la Academia Alfonso X el Sabio; Suc. de Nogués, Murcia 1957
 20. Subirà i Puig, Josep: La música en la Academia: historia de una sección, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Sucs. J.Sánchez de Ocaña, Madrid 1980
 21. Subirà i Puig, Josep: El compositor Iriarte (1750-1791) y el cultivo español del melólogo (melodrama), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona 1949-1950
 22. Subirà i Puig, Josep: Schumann: vida y obras, Hijos de Paluzíe, Barcelona 1921
 23. Subirà i Puig, Josep: Cien óperas: autores, personajes, argumentos, Edit. Prensa Española, Madrid 1967
 24. Subirà i Puig, Josep: Historia de la música teatral en España, Editorial Labor, Barcelona 1945
 25. Subirà i Puig, Josep: El teatro del Real Palacio (1849-1851) con un bosquejo preliminar sobre la música palatina desde Felipe V hasta Isabel II, Instituto Español de Musicología, Madrid 1950
 26. Subirà i Puig, Josep: La tonadilla escénica, Tip. de Archivos, Madrid 1928-1930
 27. Subirà i Puig, Josep: La tonadilla escénica: sus obras y sus autores, Editorial Labor, Barcelona 1932
 28. Subirà i Puig, Josep: Tonadillas teatrales inéditas, libretos y partituras con una descripción sinóptica de nuestra música lírica, Tip. de Archivos, Madrid 1932
 29. Subirà i Puig, Josep: Wolfgang Amadeo Mozart y su producción escénica, Asociación de Cultura Musical, Madrid 1923
 30. Subirà i Puig, Josep: Tonadillas satíricas y picarescas, Editorial Páez, Madrid 1927
 31. Subirà i Puig, Josep: El folklore musical en la tonadilla escénica y nuestro ambiente musical en aquel tiempo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1965
 32. Subirà i Puig, Josep; Marqués de Lozoya: La música: etapas y aspectos, Salvat Editores, Barcelona 1949
 33. Subirà i Puig, Josep: J.B.Pergolesi y La Serva Padrona, Sociedad Musical Daniel, Madrid 1922
 34. Subirà i Puig, Josep: El músico-poeta Clavé (1824-1874), Imp. Alrededor del mundo, Madrid 1924
 35. Subirà i Puig, Josep: El Gremio de Representantes Españoles y la Cofradia de Nuestra Señora de la Novena, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1960
 36. Subirà i Puig, Josep: Ricardo Strauss: su producción musical, su hispanismo, su posición artística, Imp. Alrededor del Mundo, Madrid 1925
 37. Subirà i Puig, Josep: Enrique Granados: su producción musical, su madrileñismo, su personalidad artística, Editorial Páez, Madrid 1926
 38. Subirà i Puig, Josep: Ideario estético y ético de Amadeo Vives. Conferencia leída en el Ateneo de Madrid... el día 6 de abril de 1933, Revista Musical Catalana, Barcelona 1933?
 39. Subirà i Puig, Josep: El humorismo en la canción, ~ 1930
 40. Subirà i Puig, Josep: Cançons populars catalanes, lletra i música: infantívoles i nadalenques, floresta de romanços, bucòliques i pagesívoles, amoroses, religioses, Editorial Millà, Barcelona 1948, 1990
 41. Subirà i Puig, Josep: Sinfonismos madrileños del siglo XIX, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid 1954
 42. Subirà i Puig, Josep: En pro de la tonadilla madrileña, Imp. Municipal, Madrid 1929
 43. Subirà i Puig, Josep: Música folklórica y erudita: sus entronques. Conferencia pronunciada... el día 3 de junio de 1933, Imp. Castellana, Valladolid 1933?
 44. Subirà i Puig, Josep: Los esclavos felices, ópera de J.C. de Arriaga: antecedentes, comentarios, argumento y algunas notas biobibliográficas, Imp. "Mayli", Bilbao 1935
 45. Subirà i Puig, Josep: Historia y anecdotario del Teatro Real, Editorial Plus Ultra, Madrid 1949
 46. Subirà i Puig, Josep: Evocaciones en torno a las "óperas madrileñas", Sección de Cultura e Información. Art. Gráf. Municipales, Madrid 1954
 47. Subirà i Puig, Josep: En el centenario de un gran músico, Ramón Carnicer, Sección de Cultura. Art. Gráf. Municipales, Madrid 1958
 48. Subirà i Puig, Josep: El niño y la música, Salvat Editores, Barcelona 1958
 49. Subirà i Puig, Josep: Músics espanyols del segle XVII: Diego de Pontac, Imp. Atenes, Barcelona
 50. Casanovas, Josep; Subirà i Puig, Josep: Breve historia de la música, Ediciones Daimon, Manuel Tamayo, Madrid, Barcelona 1956, 1964
 51. Subirà i Puig, Josep: La música en la Casa de Alba: estudios históricos y biográficos, Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid 1927
 52. Subirà i Puig, Josep; Cherbuliez, Antoine-E.: Musikgeschichte von Spanien, Portugal, Lateinamerika, Pan-Verlag, Zürich 1957
 53. Anglès i Pàmies, Higini; Subirà i Puig, Josep: Catálogo musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona 1946-1951
 54. Subirà i Puig, Josep: Los tres tratados musicales de Domingo Marcos Durán, Joyas Bibliogràficas, Madrid 1977
 55. Subirà i Puig, Josep: Variadas versiones de libretos operísticos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1973
 56. Wolf, Johannes; Anglès i Pàmies, Higini; Subirà i Puig, Josep: Historia de la música, Editorial Labor, Barcelona 1934, ...1965
 57. Subirà i Puig, Josep: Los grandes músicos: Bach, Beethoven, Wagner, Biblioteca Económica Selecta, Madrid 1907
 58. Subirà i Puig, Josep: Músicos románticos: Schubert, Schumann, Mendelssohn, Editorial Páez; Imp. A.Marzo, Madrid 1925