Miquel Querol i Gavaldà

(Ulldecona, Montsià, 1912 — Vinaròs, Baix Maestrat, 2002)

Musicòleg i compositor català.

Vida

Es formà al monestir de Montserrat (1926-36), on estudià contrapunt i composició amb I. Pinell, i posteriorment, a Barcelona, tingué com a mestre J. Lamote de Grignon (1937-39). Cursà filosofia i lletres a les universitats de Saragossa (1943), Barcelona (1944-45) i Madrid (1948), centre aquest darrer on es doctorà amb la dissertació La escuela estética catalana contemporánea (Madrid, 1953). Exercí nombrosos càrrecs a l’Instituto Español de Musicología del Consell Superior d’Investigacions Científiques, des de secretari (a partir del 1946) fins a director (1969-82). Ha estat professor d’història de la música a la Universitat de Barcelona (1957-70) i representant de l’Estat espanyol en tots els congressos internacionals de musicologia. Fou l’iniciador de l’estudi del Barroc hispànic i català, i s’interessà principalment per la relació entre el text i la música. Entre les seves obres destaquen La música en las obras de Cervantes (Barcelona, 1948), El Cancionero musical de la Casa Medinacelli (1949-50) i Transcripción e interpretación de la polifonía española de los siglos XV i XVI (Madrid, 1975). Ha estat el principal col·laborador del Diccionario de la Música Labor (1954), autor de nombrosos articles publicats en el "Diari de Barcelona" i compositor prolífic d’obres de música vocal i instrumental, entre les quals destaca el poema vocal a quatre veus del Cant espiritual, amb text de J. Maragall. És membre de la Real Academia de San Fernando (1959), president de la Societat Catalana de Musicologia (des del 1973), a més de doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993) i la Universitat de Granada (1994). Ha rebut el Premi de Música Nacional del Ministeri de Cultura (1986), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (1997), la Medalla de Plata del Consell Superior d’Investigacions Científiques (1997) i la Medalla d’Or del Conservatori del Liceu (1999).

Bibliografia
Complement bibliogràfic
 1. Rubió i Torrent, Maria Cinta: Homenatge a l’excm. Sr. en Miquel Querol i Gavaldà: 1912: en el seu 75 aniversari, Ajuntament d’Ulldecona, Ulldecona 1987
 2. Querol i Gavaldà, Miquel: Romances y letras a tres voces (siglo XVII), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1956
 3. Bonastre i Bertran, Francesc; Querol i Gavaldà, Miquel: Doctor honoris causa Miquel Querol: discurs llegit a la cerimònia d’investidura celebrada a l’auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres el dia 22 d’abril de 1993, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1993
 4. Querol i Gavaldà, Miquel: La música en el teatro de Calderón, Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, Barcelona 1981
 5. Querol i Gavaldà, Miquel: La música en las obras de Cervantes, Ediciones Comtalia, Barcelona 1948
 6. Brito, Estêvaõ de; Querol i Gavaldà, Miquel: Obras diversas, Fundaçaõ Calouste Gulbenkian, Lisboa 1972
 7. Querol i Gavaldà, Miquel: Cancionero Musical de la Colombina (siglo XV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona 1971
 8. Querol i Gavaldà, Miquel: Cançoner català dels segles XVI-XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona 1979
 9. Querol i Gavaldà, Miquel: Cancionero musical de la Casa de Medinacelli (siglo XVI), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona 1949-1950
 10. Querol i Gavaldà, Miquel: Cancionero Musical de Góngora, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona 1975
 11. Querol i Gavaldà, Miquel: La música española en torno a 1492, Diputación Provincial de Granada, Granada 1992-1995
 12. Querol i Gavaldà, Miquel: Cancionero musical de Turín, Sociedad Española de Musicología, Madrid 1989
 13. Querol i Gavaldà, Miquel: Cancionero musical de Lope de Vega, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1986-1991
 14. Querol i Gavaldà, Miquel: Música barroca española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona 1970-1988
 15. Querol i Gavaldà, Miquel: Madrigales españoles inéditos del siglo XVI. Cancionero de la Casanatense, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1981
 16. Querol i Gavaldà, Miquel: Transcripción e interpretación de la polifonía española de los siglos XV y XVI, Comisaría Nacional de la Música, Madrid 1975
 17. Guerrero, Francisco; García Julbe, Vicente; Querol i Gavaldà, Miquel: Opera omnia, vol. I: canciones y villancicos espirituales..., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, Barcelona 1955-1957
 18. Querol i Gavaldà, Miquel: Las Ensaladas de Mateo Flecha el Viejo, ca. 1481-1553: estudio histórico-técnico de este género musical. Discurso leído en catalán en la sala de actos de la delegación del Consejo..., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1980
 19. Pena i Costa, Joaquim; Anglès i Pàmies, Higini; Querol i Gavaldà, Miquel; [et al.]: Diccionario de la música Labor, Editorial Labor, Barcelona 1954