Misteri d’Elx

Representació sacra que es realitza anualment a l’església de Santa Maria d’Elx (Alacant) durant els dies 14 i 15 d’agost, vigília i dia de l’Assumpció.

La referència més antiga al Misteri és del 1530, si bé és possible que al segle XV existís a Elx alguna obra dedicada a l’Assumpció de la Mare de Déu. Text i música es conserven en un manuscrit o consueta del 1709 de l’Arxiu Municipal d’Elx (Ms. U-24), que és còpia d’una altra consueta del 1639, idèntica a la que es feu el 1625 per a sotmetre-la a la Inquisició; els originals de totes dues s’han perdut. El 1632 el Consell Municipal de la vila obtingué del papa Urbà VIII un rescripte que n’autoritzava la representació, no obstant l’abolició decretada pel Concili de Trento de les representacions celebrades a l’interior del temple.

L’obra, escrita en català, es divideix en dues parts -la primera destinada a la vigília i la segona, al dia de l’Assumpció- i consta de 26 fragments musicals diferents. Sis guarden relació amb el repertori medieval, i la resta foren escrits en la seva majoria a la segona meitat del segle XVI. Entre els fragments del Renaixement, setze són polifònics. Tres foren escrits pel valencià Bernardino de Ribera (mitjan segle XVI), i un altre fou adaptat per ell mateix a partir d’un villancico de Pedro de Escobar (m. ~535). Un altre fragment és de Joan Ginés Pérez, canonge el 1595 de la catedral d’Oriola (Alacant), a qui es poden atribuir cinc peces més, entre les quals el glòria final. Lluís Vic, mestre de capella de Santa Maria d’Elx des del 1562, escriví un sol número per a l’obra. El fragment més cèlebre és el conegut popularment com a ternari, d’autor anònim. El text del Misteri d’Elx, que tracta del trànsit de la Mare de Déu, fou fixat al final del segle XVI, i des de llavors ha restat inalterat. En canvi, la música ha estat sotmesa a profundes modificacions d’estil degudes, sobretot, a la seva transmissió oral. El canvi recent més substancial respecte a les versions que transmeten les particel·les del mestre de capella del segle XIX és constituït pels fragments per a orgue que hi introduí Òscar Esplà en substitució d’altres suposadament del Renaixement. De l’escenografia de l’obra destaquen tres màquines aèries d’origen medieval que descendeixen de la cúpula de l’església en determinats moments de l’acció dramàtica.

Bibliografia
 1. Castaño, J.: Repertori bibliogràfic de la Festa d’Elx, ed. Alfons el Magnànim, València 1994
 2. Gómez, M.C. i Massip, J.F.: Món i Misteri de la Festa d’Elx. Consueta de 1709, Generalitat Valenciana, València 1986
 3. Pomares, J.: La "Festa" o Misterio de Elche, Gráficas Marsá, Barcelona 1957
Complement bibliogràfic
 1. Soler Chacón, Gaspar
 2. Phelipe Perpiñán, Claudiano: Lo misteri d’Elig. El misterio de Elche: manual del curioso espectador de la representación de la famosa fiesta, compuesto para que sirva de guía y claro conocimiento, Renovación Tipográfica, Valencia 1933
 3. Antón Asensio, Antonio: El "Misterio" o "Festa" de Elche...: guía para el espectador del famoso drama sacro-lírico..., Patronato Nacional del Misterio de Elche
 4. Pascual Segarra Agulló, Elche 1970
 5. Pedrell i Sabaté, Felip: La Festa d’Elche ou le drame lyrique liturgique espagnol: Le Trépas et l’Assomption de la Vierge: conférence composée pour les Fêtes musicales et populaires de la Schola à Montpellier, Edit. de la "Schola", Paris 1906
 6. Gómez i Muntané, Maria del Carme: Consueta 1709: estudi crític de la música, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València 1986
 7. Albet i Vila, Montserrat
 8. Alier i Aixalà, Roger: Bibliografía crítica de la "Festa" o "Misteri d’Elig", Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante 1975
 9. Rodríguez Cuadros, Evangelina: Cultura y representación en la Edad Media: actas del Seminario celebrado con motivo del II Festival de Teatre i Música Medieval d’Elx, octubre-noviembre de 1992, Generalitat Valenciana
 10. Ajuntament d’Elx
 11. ..., Alicante 1994
 12. Pomares Perlasia, José: La "Festa" o Misterio de Elche, Tall. Gráf. Marsá, Barcelona 1957
 13. Orts i Roman, Joan: Descripción emotiva del Misterio de Elche: conferencia pronunciada en la Real Academia de San Carlos de Valencia, Instituto Británico de Madrid, Ateneo de Barcelona y Teatro Coliseo de Elche, Biblioteca y Tesoro de Autógrafos del Huerto del Cura, Elche 1951
 14. Pedrell i Sabaté, Felip: La "Feste" d’Elche, Breitkopf et Härtvel, Leipzig 1901