Rosa Sabater i Parera

(Barcelona, 1929 — aeroport de Barajas, Madrid, 1983)

Pianista i pedagoga catalana.

Nascuda en una família amb gran tradició musical -el seu pare era el director i pianista Josep Sabater i la seva mare impartia classes de piano-, Rosa Sabater ha estat una de les figures més importants de l’escola pianística catalana de la postguerra. Estudià amb Frank Marshall i a tretze anys oferí el primer concert a Barcelona. Aquest fou el punt de partida d’una carrera que aviat adquirí dimensions internacionals, amb un notable èxit i actuacions arreu d’Europa i també a Amèrica. Capaç d’abastar un repertori molt ampli, excel·lí de manera especial en l’obra de F. Mompou. Igualment destacà com a intèrpret d’E. Granados i dels compositors impressionistes. Prengué part en els Cursos de Compostel·la, juntament amb altres personalitats musicals, com ara Frederic Mompou, Andrés Segovia, Enric Ribó i Gaspar Cassadó, i també impartí classes en els Cursos Internacionales Manuel de Falla. L’any 1977 passà a exercir la docència a la Hochschüle für Musik de Freiburg. Morí en un accident aeri a l’aeroport de Barajas quan es dirigia a Colòmbia, on havia d’oferir un concert.