El cel al llarg de l’any

Consideracions generals

La situació de l’observador, combinada amb la rotació de la Terra, determina quina part del firmament és observable des de cada latitud geogràfica i quin és l’aspecte dels recorreguts aparents dels astres respecte de l’horitzó. 1 Per a un observador situat al pol nord tots els astres segueixen trajectòries paral·leles a l’horitzó, que coincideix amb l’equador celeste; totes les estrelles de l’hemisferi nord són circumpolars (A) i no es poden veure mai els astres situats a l’hemisferi sud celeste (B). 2 Per a un observador situat a l’equador, l’horitzó coincideix amb l’eix de rotació i és perpendicular a l’equador celeste; la trajectòria dels astres és perpendicular a l’horitzó, de manera que es veuen totes les estrelles. 3 Per a un observador situat a latitud intermèdia els astres segueixen trajectòries planes inclinades respecte del pla de l’horitzó.

A partir de fonts diverses.

La ubicació de l’observador sobre la Terra determina la seva visió del firmament. Des del pol nord del planeta, la superfície del globus oculta la meitat del cel i només l’hemisferi nord de la volta celeste resulta accessible. Des d’aquest punt de vista, les estrelles descriurien al cel cercles paral·lels a l’horitzó, tot fent voltes en sentit antihorari (o “cap a la dreta", si es dirigeix la mirada prop de l’horitzó) centrades en el pol nord celeste, que apareix directament sobre la vertical de l’observador, al seu zenit.

Un observador situat al pol sud terrestre contemplaria un panorama semblant: el pol sud celeste sobre la vertical, al zenit, i només la meitat austral de la volta celeste visible, amb tot el seu contingut traçant cercles paral·lels a l’horitzó però recorreguts en aquest cas en sentit horari (“cap a l’esquerra" mirant cap a l’horitzó).

Des de l’equador terrestre es veuen parts tant de l’hemisferi boreal com de l’hemisferi austral del cel, i tots els objectes del firmament surten per la part oriental de l’horitzó, pugen al llarg d’arcs perpendiculars a l’horitzó i després descendeixen per amagar-se per la part occidental de l’horitzó local.

Els Països Catalans són situats en les latituds mitjanes boreals, entre +38° i +43° aproximadament. Des de qualsevol lloc de la Terra amb aquesta mateixa latitud (com ara Itàlia, Corea, Nova York o Califòrnia) es gaudeix del mateix panorama celeste. El pol nord celeste es troba en direcció nord, aixecat sobre l’horitzó un angle igual a la latitud del lloc, uns 40º en aquest cas. Una part del firmament traça cercles antihoraris al voltant del pol nord celeste sense amagar-se mai sota l’horitzó: es tracta de les constel·lacions circumpolars. Una altra part de la volta celeste surt cada dia per la banda oriental de l’horitzó, puja fins a culminar al meridià celeste i després s’amaga per ponent. Finalment, una fracció considerable del firmament (aquella que se situa més de 50º al sud de l’equador celeste) resta sempre amagada sota l’horitzó i no s’arriba a veure mai.

Al llarg de l’any la part de la Terra on és de nit queda encarada cap a regions diferents de l’Univers. Per tant, les nits de cada una de les estacions de l’any ofereixen a la vista espectacles característics. Aquest fet, relacionat amb la translació de la Terra al voltant del Sol, s’ha de tenir present a l’hora de descriure el cel visible des de la superfície del planeta.

A partir de fonts diverses.

Aquests efectes relacionats amb la latitud geogràfica de l’observador i el moviment diürn de rotació de la Terra, es combinen amb el moviment de translació de la Terra. En diferents èpoques de l’any la part nocturna del planeta queda encarada cap a regions diferents de l’espai. D’aquesta manera, a l’inici de la nit queden accessibles a l’observació constel·lacions diferents segons l’estació. El cel de la primavera és diametralment oposat al de la tardor, i segons quina sigui la part de la volta celeste accessible en cada data variaran les observacions que es puguin realitzar.

Les persones interessades a observar el cel de manera activa han de familiaritzar-se amb les parts del firmament accessibles des de la seva latitud, el moviment diürn aparent de la volta celeste i el seu lent canvi estacional, que al llarg de l’any va fent passar davant la vista diferents regions de l’Univers com en una mena de pel·lícula molt lenta.

Els mapes del cel

L’observació nocturna del cel no és només una font de coneixement, també és un espectacle de gran bellesa.

Mila Zinkova.

Per tal de descriure el cel visible des dels Països Catalans és necessari, doncs, basar-se sobre mapes que, d’una banda, estiguin adaptats a la latitud del lloc d’observació i, de l’altra, tinguin en compte el cicle anual. Els mapes celestes estacionals que es descriuen a continuació són dissenyats per al seu ús a ull nu i traçats per a la latitud de Castelló de la Plana (40° N), tot i que les diferències per a la resta del territori de parla catalana són molt petites. Quan s’observa el cel des d’un lloc apartat de la contaminació lumínica provocada pels sistemes d’enllumenat artificial, la vista humana juga a lligar unes estrelles amb unes altres per a fer dibuixos arbitraris, figures aparents que en molts casos tenen noms tradicionals, com ara la Falç o el Carro Gran. En astronomia s’ha dividit el firmament en regions igualment arbitràries que molt sovint segueixen el perfil de les figures tradicionals vistes al cel per les cultures ancestrals: d’aquí el concepte de constel·lacions o “parcel·les" celestes. Cada una de les 88 constel·lacions reconegudes per la Unió Astronòmica Internacional té un nom oficial en llatí. Aquestes designacions científiques són les que consten als mapes estacionals, on les estrelles més destacades dins cada constel·lació apareixen identificades amb les seves etiquetes oficials, en forma de lletres gregues minúscules. Les estrelles més importants duen, a més, el seu nom propi.

Aquests mapes inclouen també altres dades útils que serveixen de guia durant l’observació, com ara la posició de diversos cercles màxims (eclíptica, equador celeste, equador galàctic) o punts singulars com el pol nord celeste o el pol nord de l’eclíptica.

El cercle màxim de l’eclíptica traça el recorregut aparent del Sol pel firmament al llarg de l’any i coincideix aproximadament amb el pla mitjà del sistema solar. Per tant, la Lluna i els planetes, en cas de ser observables, apareixen a prop d’aquesta línia. Com que aquests objectes són mòbils, cal informació addicional –que es pot trobar en revistes mensuals especialitzades o a internet– per tal d’ubicar-los sobre l’eclíptica en cada moment.

Aquesta combinació de descripcions textuals, mapes i taules proporciona les eines bàsiques per a començar a conèixer el panorama natural nocturn accessible des dels Països Catalans.

La taula següent presenta les constel·lacions i la seva visibilitat des dels Països Catalans. H hivern; P primavera; E estiu; T tardor; X no visible; així ET vol dir ‘visible a l’estiu i a la tardor’, mentre que PX significa que la constel·lació és majorment no visible i la part visible s’observa a la primavera (Martínez i altres, 2008).

Constel·lacions boreals
Català Llatí nominatiu Llatí genitiu Abreviatura Visibilitat
Àguila Aquila Aquilae Aql ET
Andròmeda Andromeda Andromedae And TH
Bover Bootes Bootis Boo PE
Cabellera de Berenice Coma Berenices Comae Berenices Com PE
Cassiopea Cassiopeia Cassiopeiae Cas TH
Cavallet Equuleus Equulei Equ ET
Cefeu Cepheus Cephei Cep ET
Cigne Cygnus Cygni Cyg ET
Corona Boreal Corona Borealis Coronae Borealis CrB PE
Cotxer Auriga Aurigae Aur H
Dofí Delphinus Delphini Del ET
Dragó Draco Draconis Dra PET
Escut Scutum Scuti Sct E
Girafa Camelopardalis Camelopardalis Cam H
Guineueta Vulpecula Vulpeculae Vul ET
Hèrcules Hercules Herculis Her PE
Linx Lynx Lyncis Lyn HP
Lira Lyra Lyrae Lyr E
Llangardaix Lacerta Lacertae Lac TE
Llebrers Canes Venatici Canum Venaticorum CVn PE
Lleó Menor Leo Minor Leonis Minoris LMi PH
Óssa Major Ursa Major Ursae Majoris UMa P
Óssa Menor Ursa Minor Ursae Minoris UMi EP
Pegàs Pegasus Pegasi Peg TE
Perseu Perseus Persei Per HT
Sageta (Fletxa) Sagitta Sagittae Sge ET
Ofiüc (Serpentari) Ophiuchus Ophiuchi Oph E
Triangle Triangulum Trianguli Tri TH
Constel·lacions zodiacals
Àries Aries Arietis Ari TH
Taure Taurus Tauri Tau TH
Bessons Gemini Geminorum Gem H
Cranc Cancer Cancri Cnc HP
Lleó Leo Leonis Leo HP
Verge Virgo Virginis Vir PE
Balança Libra Librae Lib PE
Escorpió Scorpius Scorpii Sco E
Sagitari Sagittarius Sagittarii Sgr E
Capricorn Capricornus Capricorni Cap T
Aquari Aquarius Aquarii Aqr T
Peixos Pisces Piscium Psc TH
Constel·lacions australs
Altar Ara Arae Ara X
Ocell del Paradís Apus Apodis Aps X
Balena Cetus Ceti Cet T
Brúixola Pyxis Pyxidis Pyx HP
Burí Caelum Caeli Cae H
Ca Major Canis Major Canis Majoris CMa H
Camaleó Chamaeleon Chamaeleontis Cha X
Ca Menor Canis Minor Canis Minoris CMi HP
Cavallet de Pintor Pictor Pictoris Pic X
Centaure Centaurus Centauri Cen XP
Coloma Columba Columbae Col H
Compàs Circinus Circini Cir X
Copa Crater Crateris Crt P
Corb Corvus Corvi Crv P
Corona Austral Corona Australis Coronae Australis CrA E
Creu del Sud Crux Crucis Cru X
Eridà Eridanus Eridani Eri HX
Escultor Sculptor Sculptoris Scl T
Fènix Phoenix Phoenicis Phe XT
Forn Fornax Fornacis For TH
Gall Dindi Pavo Pavonis Pav X
Grua Grus Gruis Gru TX
Hidra Femella Hydra Hydrae Hya PEH
Hidra Mascle Hydrus Hydri Hyi X
Indi Indus Indi Ind X
Llebre Lepus Leporis Lep H
Llop Lupus Lupi Lup EX
Màquina Pneumàtica Antlia Antliae Ant PH
Microscopi Microscopium Microscopii Mic ET
Mosca Musca Muscae Mus X
Octant Octans Octantis Oct X
Orada Dorado Doradus Dor X
Orió Orion Orionis Ori H
Peix Austral Piscis Austrinus Piscis Austrini PsA T
Peix Volador Volans Volantis Vol X
Quilla Carina Carinae Car X
Rellotge Horologium Horologii Hor XH
Reticle Reticulum Reticuli Ret X
Serpent Serpens Serpentis Ser E
Sextant Sextans Sextantis Sex PH
Taula Mensa Mensae Men X
Telescopi Telescopium Telescopii Tel X
Triangle Austral Triangulum Australe Trianguli Australis TrA X
Tucan Tucana Tucanae Tuc X
Unicorn Monoceros Monocerotis Mon H
Vela Vela Velorum Vel PX

El cel de la primavera

El cel a la primavera. Per a fer servir aquesta carta celeste, cal sostenir-la i girar-la de manera que la direcció cap on s’observa quedi a la part baixa: les estrelles que queden just sobre l’horitzó són les que veureu al cel. Els millors moments per a fer-la servir són: principi d’abril, abans de l’alba; principi de maig, a mitja nit; principi de juny, al vespre. PNC Pol nord celeste. PNE Pol nord de l’eclíptica. PGS Pol galàctic sud. PGN Pol galàctic nord.

A. Bernal.

Durant la primavera i des de les latituds mitjanes de l’hemisferi nord, la línia visual dirigida cap al cel al començament de la nit és pràcticament perpendicular al pla de la Galàxia. Això vol dir que la mirada es dirigeix cap al pol nord galàctic i que la banda difosa de la Via Làctia –la visió que la Galàxia ofereix a qui l’observa des del seu interior– coincideix amb l’horitzó. Al mapa estacional de la primavera, el cercle màxim que indica el pla galàctic, és a dir, l’equador de la Galàxia, queda molt a prop de l’horitzó. Aquesta circumstància fa que el tipus d’objectes celestes característics del pla galàctic, com ara les nebuloses o els cúmuls estel·lars oberts, quedin majoritàriament fora de l’abast de l’observador.

El cel de la primavera és dominat per estrelles properes que formen un primer pla sobre el fons de l’espai intergalàctic profund. Si s’observa el cel de la primavera amb telescopis es té accés al regne de les galàxies externes. En la direcció de la regió del pol galàctic nord, en les constel·lacions de la Cabellera de Berenice (Coma Berenices) i de la Verge (Virgo) hi ha l’acumulació de galàxies més destacada del cel boreal i algunes d’elles són accessibles, com a petits grumolls de llum difosa, a l’observació amb prismàtics des de llocs sense contaminació lumínica.

Gràcies a la posició favorable de l’eclíptica al firmament, la primavera és una bona època per a observar la Lluna i els planetes; tot i que cal tenir en compte que són objectes mòbils i és important disposar d’informació sobre la seva ubicació.

La primavera boreal és el temps de les galàxies: la línia visual queda adreçada vers el pol nord galàctic i, a més, en aquesta direcció hi ha una acumulació notable de galàxies en les constel·lacions de la Verge i la Cabellera de Berenice. Tot i així, també hi ha galàxies notables en altres constel·lacions primaverals. La galàxia del Remolí, M51, és una espiral de la constel·lació dels Llebrers.

CAHA, Descubre, DSA, OAUV, V. Peris (OAUV / DSA / Pixlnsight), J. Harvey (SSRO / DSA), S. Mazlin (SSRO / DSA), C. Sonnenstein (Valkànik / DSA) i J. Conejero (PixInsight / DSA).

El cel de la primavera posa a l’abast de la vista algunes de les constel·lacions més importants i conegudes del firmament. Destaca entre totes l’Óssa Major (Ursa Major), amb l’asterisme del Carro Gran situat prop del zenit al començament de la nit. Perllongant la corba que assenyala la cua de l’Óssa Major, aviat s’arriba a l’estrella taronjosa, gegant i molt brillant anomenada Artur (Arcturus), l’astre més destacat de la constel·lació del Bover (Bootes), i coneguda amb el nom científic d’α Bootis. Més enllà, seguint el camí corbat que procedeix de la cua de l’Óssa, hi ha l’estrella més brillant de la Verge, l’Espiga (Spica, α Virginis).

Tornant a l’Óssa Major, directament al sud del Carro Gran es troba la constel·lació destacada del Lleó (Leo). El cap i el terç davanter del cos d’aquest animal dibuixen l’asterisme conegut com la Falç, amb la brillant estrella Regulus (α Leonis) a l’extrem del seu mànec.

Cap al nord, la constel·lació de l’Óssa Menor (Ursa Minor), formada per estrelles tan febles que cal observar-les des de cels molt foscos i nets, assoleix a la primavera la seva millor ubicació. El seu astre més brillant, l’estrella Polar (Polaris, α Ursae Minoris), apareix aparentment clavada molt a prop del pol nord celeste.

Cap a l’horitzó oposat, mirant al sud, les parts més septentrionals de la constel·lació del Centaure (Centaurus) apareixen tímidament durant la primavera. L’estrella més propera al Sol, α Centauri, mai no s’arriba a veure des dels Països Catalans.

El cel de l’estiu

El cel a l’estiu. Per a fer servir aquesta carta celeste, cal sostenir-la i girar-la de manera que la direcció cap on s’observa quedi a la part baixa: les estrelles que queden just sobre l’horitzó són les que seran visibles al cel. Els millors moments per a ferla servir són: principi de juliol, abans de l’alba; principi d’agost, a mitja nit; principi de setembre, al vespre. PNC Pol nord celeste. PNE Pol nord de l’eclíptica. PGS Pol galàctic sud. CG Centre galàctic. PGN Pol galàctic nord.

A. Bernal.

Malgrat la curta durada de les nits estiuenques, les temperatures agradables i el temps lliure fan que el cel d’aquesta part de l’any sigui el més accessible a l’observació i, potser, el que coneixen millor els astrònoms no professionals.

Durant l’estiu l’eclíptica apareix molt baixa sobre l’horitzó, la qual cosa fa que els objectes del sistema solar que es mostren en aquests mesos no ho facin en les condicions d’observació òptimes. El firmament de l’inici de les nits d’estiu és dominat per la Via Làctia. En aquesta època de l’any la línia visual es dirigeix cap a l’equador galàctic i, per aquest motiu, la banda nebulosa de la Via Làctia es pot observar amb tot el seu esplendor des de llocs prou foscos. A més, a l’estiu la Galàxia mostra la part orientada cap al centre galàctic i, per aquest motiu, l’abundància de nebuloses i cúmuls estel·lars resulta especialment alta. Malauradament, les zones més denses de la Galàxia queden molt baixes, perquè el centre galàctic és contingut a la constel·lació austral de Sagitari (Sagittarius). Tot i així, tant a ull nu com amb prismàtics les regions de les constel·lacions de l’Escut (Scutum), Sagitari i l’Escorpió (Scorpius) ofereixen bons exemples de la mena d’objectes que poblen el pla galàctic, com ara cúmuls oberts o nebuloses.

L’estiu boreal és el temps de la Via Làctia. Sobretot cap al sud, prop de les regions centrals de la Galàxia, en el firmament s’observen nombrosos complexos nebulars i grups estel·lars. La imatge mostra el complex nebular format per les nebuloses Trífida (M20, a dalt a la dreta), Llacuna (M8, a baix a la dreta) i NGC6559 (esquerra), a la constel·lació del Sagitari.

S. Mazlin i J. Misti.

El paisatge estel·lar de l’estiu queda emmarcat pel conegut asterisme del Triangle d’Estiu, format per tres estrelles de primera magnitud que es veuen a cavall de la Via Làctia: Deneb (α Cygni) al Cigne (Cygnus), Vega (α Lyrae) a la Lira (Lyra) i Altair (α Aquilae) a l’Àguila (Aquila). Destaca molt especialment l’estrella Vega, clavada sobre un dels marges de la Via Làctia i una de les més brillants del firmament, de color blanc molt pur. A uns 25 anys llum de la Terra, és una de les estrelles més properes al Sol.

Cap a l’oest des de Vega, entre aquesta estrella i Artur hi ha un seguit de constel·lacions poc cridaneres però interessants.

En primer lloc es troba Hèrcules (Hercules), amb la seva figura traçada per estrelles febles que no fan justícia a la importància del mite grec relacionat amb el seu nom. Una mica més enllà apareix la Corona Boreal (Corona Borealis), un asterisme feble però delicat.

A l’altra banda de la Via Làctia, just al nord d’Altair, es veu una delicada figura que per la seva forma s’anomena el Dofí (Delphinus).

Més al sud del Triangle d’Estiu, la regió d’Ofiüc (Ophiuchus) es mostra especialment rica en cúmuls globulars (uns quants són observables amb prismàtics) i, a continuació, les impactants zones del centre galàctic amb les constel·lacions de Sagitari i l’Escorpió, amb la brillant estrella vermella Antares (α Scorpii) en un lloc molt destacat.

Directament al sud de Sagitari, si es disposa d’un horitzó prou obert, es pot arribar a veure la feble constel·lació de la Corona Austral (Corona Australis), que fa bona parella amb el seu equivalent boreal, la qual també es fa visible a l’estiu a latituds mitjanes de l’hemisferi nord.

El cel de la tardor

El cel a la tardor. Per a fer servir aquesta carta celeste, cal sostenir-la i girar-la de manera que la direcció cap on s’observa quedi a la part baixa: les estrelles que queden just sobre l’horitzó són les que seran visibles al cel. Els millors moments per a ferla servir són: a principi d’octubre, abans de l’alba; a principi de novembre, a mitja nit; i a principi de desembre, al vespre. PNC Pol nord celeste. PNE Pol nord de l’eclíptica. PGS Pol galàctic sud. ACG Anticentre galàctic.

A. Bernal.

La tardor presenta als observadors de les latituds mitjanes de l’hemisferi nord la part del cel potser menys atractiva. Tot i així, el firmament de setembre a novembre conté uns quants punts dignes d’atenció.

La Via Làctia encara mostra algunes de les seves parts més interessants. Tot i que les riques zones australs del centre galàctic ja queden fora de l’abast de l’observador, val la pena un recorregut a ull nu o amb prismàtics des del Cigne (Cygnus) fins a Cassiopea (Cassiopeia). El Triangle d’Estiu, format per Vega, Deneb i Altair, encara és accessible. Més al nord, la constel·lació de Cassiopea, amb el seu perfil semblant a la lletra M, comença a destacar entre les més característiques de l’hemisferi boreal.

El zenit de la tardor és ocupat pel gran Quadrat del Pegàs (Pegasus). Les seves dues estrelles més orientals, Alpheratz (α Andromedae) i Algenib (γ Pegasi), assenyalen amb prou precisió la posició del meridià zero celeste. L’extrem nord d’aquest costat del Quadrat pertany formalment a Andròmeda (Andromeda).

L’objecte celeste més destacat del cel de la tardor boreal és la galàxia d’Andròmeda, també coneguda com M31 o NGC224. És una galàxia espiral semblant a la Galàxia i és situada a més de 2 milions d’anys llum de distància. Com la Galàxia, posseeix dues galàxies satèl·lit, que en la imatge s’observen a sobre i a sota de l’espiral principal. La galàxia d’Andròmeda es pot observar a ull nu des d’un lloc prou fosc.

R. Gendler.

Seguint la línia corba formada per les estrelles Alpheratz, Mirach i Almach (α, β i γ Andromedae), s’arriba a la part del cel on es pot distingir, si és prou fosc, la galàxia d’Andròmeda, de les grans, la més propera a la Galàxia. El lloc exacte queda indicat, també, per la mena de punta de fletxa que formen les estrelles Schedar, Caph i Cih (α, β i γ Cassiopeiae). La galàxia d’Andròmeda és més fàcil d’observar si es fan servir prismàtics, però en teoria aquesta taca nebulosa situada a més de 2 milions d’anys llum de distància és visible a ull nu.

Al sud del Quadrat del Pegàs es veu l’asterisme, feble però curiós, de la Roda dels Peixos (Pisces), un pentàgon estel·lar proper al petit triangle, amb una quarta estrella al centre, que s’anomena el Gerro d’Aquari (Aquarius). A la tardor queden a l’abast algunes constel·lacions zodiacals de noms sonors però visualment poc destacades, com ara Peixos (Pisces), Aquari (Aquarius) o Capricorn (Capricornus). L’eclíptica queda en una posició intermèdia que pot permetre observar en bones condicions la Lluna i alguns planetes del sistema solar, que sempre apareixen prop d’aquest cercle màxim.

Tornant al Quadrat del Pegàs, si se segueix cap al sud la línia formada per les estrelles Scheat i Markab (β i α Pegasi) s’arriba a la regió celeste del Peix Austral (Piscis Austrinus), amb l’estrella Fomalhaut (α Piscis Austrini) situada en un lloc molt destacat. Aquesta regió correspon al pol galàctic sud i seria favorable per a la cerca amb telescopi de galàxies externes a la Galàxia, si no fos per la petita alçada que arriba a assolir sobre l’horitzó aquesta part del cel observada des dels Països Catalans. Quasi coincident amb el pol sud galàctic hi ha una de les galàxies més brillants d’aquesta zona, la galàxia de l’Escultor (Sculptor), visible amb prismàtics des de llocs prou foscos.

El cel de l'hivern

El cel a l’hivern. Per a fer servir aquesta carta celeste, cal sostenir-la i girarla de manera que la direcció cap on s’observa quedi a la part baixa: les estrelles que queden just sobre l’horitzó són les que seran visibles al cel. Els millors moments per a ferla servir són: principi de gener, abans de l’alba; principi de febrer, a mitja nit; principi de març, al vespre. PNC Pol nord celeste. PNE Pol nord de l’eclíptica. PGS Pol galàctic sud. ACG Anticentre galàctic. PGN Pol galàctic nord.

A. Bernal.

L’hivern ofereix un firmament ric i variat, que invita a la seva observació malgrat les condicions meteorològiques no sempre propícies. Tot i que els núvols són més freqüents en aquesta època de l’any, les nits clares i sense Lluna de l’hivern acostumen a mostrar una transparència excel·lent.

L’eclíptica creua el cel durant l’hivern a la seva màxima alçada. Això vol dir que els objectes mòbils del sistema solar, com ara la Lluna o els planetes, en cas de trobar-se en aquesta part del cel, es mostren en les seves condicions òptimes d’observació.

L’equador galàctic també ofereix una orientació favorable durant l’hivern, la qual cosa vol dir que la banda nebulosa de la Via Làctia es mostra en condicions acceptables. Tot i així, la part de la Galàxia visible en aquesta estació de l’any és la de l’anticentre galàctic, oposada al centre del sistema estel·lar, i per aquesta raó la Via Làctia resulta menys cridanera que durant l’estiu.

Cap al nord, i en plena Via Làctia, destaca la figura amb forma de M de Cassiopea (Cassiopeia). Entre Cassiopea i Andròmeda encara es pot observar la galàxia d’Andròmeda –assenyalada per les estrelles Schedar, Caph i Cih.

Entre els tresors del cel d’hivern boreal hi ha el cúmul estel·lar doble de Perseu. Es tracta d’un grup binari d’estrelles joves (de poc més de 10 Ma d’edat) que es troba entre els cúmuls estel·lars més rics i propers, a menys de 10.000 anys llum del Sol.

M. Fulbright (MSFAstro.net).

Entre Cassiopea i Perseu (Perseus), al llarg de la Via Làctia, es pot apreciar a ull nu el cúmul estel·lar doble de Perseu, un espectacle molt més atractiu si s’observa amb prismàtics.

A continuació, les constel·lacions del Cotxer (Auriga) i els Bessons (Gemini) contenen multitud d’estrelles brillants i cúmuls estel·lars accessibles amb prismàtics o petits telescopis.

Al sud del Cotxer hi ha la constel·lació de Taure (Taurus), amb l’estrella taronjosa Aldebaran (α Tauri) i els cúmuls estel·lars de les Plèiades i les Híades, observables a ull nu.

Més al sud apareix la que potser és la constel·lació més característica de l’hivern, Orió (Orion). Les seves tres estrelles centrals, el Cinturó d’Orió, estan clavades a l’equador celeste. D’elles penja la funda de l’espassa d’Orió on, amb prismàtics, es pot arribar a veure la famosa nebulosa d’Orió, la regió de formació estel·lar més important del firmament. L’espatlla del mateix costat de l’espasa i el peu oposat de la figura del caçador Orió són, respectivament, les brillants Betelgeuse i Rigel (α i β Orionis).

El cinturó d’Orió, perllongat cap a baix i a l’esquerra, condueix fins a l’estrella més brillant del firmament nocturn, Sírius (Sírius, α Canis Majoris), un astre blanc situat a poc més de 8 anys llum del Sol. La taronja Aldebaran i la blanca Sírius ocupen al cel ubicacions oposades respecte del cinturó d’Orió.

Al sud-oest de Taure hi ha la gran, però poc destacada, constel·lació de la Balena (Cetus). Al seu coll hi ha l’estrella Mira (o Ceti), una variable de llarg període, que és la primera estrella variable descoberta a la història; els seus cicles es poden seguir, si més no parcialment, sense instruments òptics.

La precessió dels equinoccis i les taules menorquines

Segons estudis arqueoastronòmics l’orientació de la taula de Torralba d’en Salort, una de les més belles i més ben conservades de Menorca, està relacionada amb la visió des de les Illes de les constel·lacions de la Creu del Sud i el Centaure fa uns 3.000 anys. A causa del moviment de la precessió dels equinoccis, avui dia aquestes constel·lacions ja no es veuen des de les latituds dels Països Catalans.

Dreizung.

L’aspecte del firmament en determinada estació de l’any observat des d’una regió concreta, però, no ha estat sempre el mateix. El moviment de desplaçament de l’eix de la Terra, conegut amb el nom de precessió dels equinoccis, fa que la posició dels pols celestes sobre el cel vagi canviant molt lentament amb el pas dels segles. Alhora, la ubicació de l’equador celeste, definit com a punt equidistant dels dos pols, també varia. El pol nord celeste descriu una circumferència completa al voltant del pol nord de l’eclíptica –situat a la constel·lació del Dragó (Draco)–, amb una amplitud aproximada de 24º i que triga uns 26.000 anys a completar un cicle.

Aquest desplaçament del pol nord celeste i de la línia de l’equador celeste indueix, amb el pas dels segles, canvis en el panorama observable. En primer lloc, les parts del firmament característiques d’una estació de l’any passen a observar-se en l’estació següent al cap d’uns 6.500 anys. A més a més, el lent moviment dels pols celestes i l’equador implica que hi ha parts del firmament que ara no s’arriben a veure des d’aquestes latituds però que seran accessibles d’aquí a uns segles, i a l’inrevés.

Aquest fet resulta especialment rellevant per a l’estudi dels monuments megalítics aixecats fa molts segles. En concret, l’investigador arqueoastronòmic britànic Michael Hoskin (n. 1930) va comprovar que la precessió dels equinoccis aclareix el motiu pel qual, a Menorca, pràcticament totes les construccions de l’edat del bronze conegudes com taules són construïdes sobre llocs amb una visió perfecta del mar, i orientades cap a l’horitzó sud. Els càlculs indiquen que aquesta cultura, una de les més destacades de la prehistòria dels Països Catalans, orientava aquestes construccions cap a les constel·lacions de la Creu del Sud (Crux) i del Centaure (Centaurus), ara impossibles d’observar però que en aquella època, al voltant de l’any 1.000 aC, oferien una vista espectacular de la zona baixa del cel cap al sud de Menorca. Aquesta circumstància posa en relleu possibles connexions de la cultura talaiòtica balear amb altres cultures mediterrànies que també identificaven, segons hi ha constància, aquestes estrelles amb deïtats.