El concepte d'animal

La classificació dels éssers vius en cinc regnes és un intent d’ordenar amb les tècniques modernes d’estudi els diferents grups d’organismes i imaginar-ne les possibles relacions. El concepte de mòners s’ha creat modernament per a reunir els bacteris, els cianòfits i els procloròfits.

Biopunt, original de L. Margulis i K.V. Schwartz (1985)

Històricament, hom ha agrupat els éssers vius en dos regnes, el regne animal i el regne vegetal, basant-se fonamentalment en diferències d’índole fisiològica, concretament en la capacitat (autotròfia) o incapacitat (heterotròfia) de sintetitzar...