L’Univers en expansió

Consideracions generals

Es pot considerar que la cosmologia observacional moderna nasqué al principi del segle XX. Tanmateix, l’ésser humà ha tingut, des de sempre, un interès innat per interrogar-se sobre el món del seu voltant: en mirar el cel i plantejar-se com era aquest món, feia ja cosmologia. Les respostes als seus interrogants estaven condicionades pels mitjans d’observació de què disposava i per la capacitat de comprensió dels fenòmens observats. Quan només podia utilitzar els propis ulls per a observar el cel, la visió que tenia de l’Univers es restringia al sistema solar. Amb la...