Logo de la Història natural dels Països Catalans

La Història natural dels Països Catalans que presentem aquí és una versió digital de l’obra del mateix nom que Enciclopèdia Catalana va publicar entre el 1984 i el 1992 i enriquida encara amb tres volums suplementaris publicats el mateix 1992, el 2010 i el 2012.

L’obra es dotà d’un Consell Assessor i d'un Consell Editorial d’alt nivell que contribuïren a establir els equips d’autors i els sumaris de les diferents àrees temàtiques, tot acceptant que no totes les disciplines podrien tractar-se amb el mateix nivell, atès el diferent coneixement naturalístic (ni tampoc es concebia un mateix coneixement dels diferents àmbits geogràfics que constitueixen els Països Catalans). D’aquí en derivà, en part, la mateixa distribució dels diferents dominis en els llibres: el sol grup dels vertebrats ocupà tres volums, igual que tot el vast món dels invertebrats, que s’encabí en tres volums. L’obra, que de seguida va esdevenir un referent d'alta divulgació de la història natural de les nostres contrades, es complementà posteriorment amb articles d’actualització, especialment en els camps de la flora, la fauna i la geologia, i l’afegitó de dues matèries: la metodologia taxonòmica que sustenta la classificació moderna dels éssers vius i l’astronomia.

En l’edició digital que aquí es presenta, l’obra s’allibera de les limitacions inherents a la seva publicació en volums i apareix reordenada en forma d’arbre de navegació de vuit branques principals, que representen les grans disciplines (astronomia, geologia, fauna i flora, registre fòssil, sòl, vegetació, sistemes naturals, espais naturals), cadascuna amb el pes i la profunditat jeràrquica que li pertoca segons el tema tractat, de tal manera que, ara sí, tots els grups d’animals pengen d’una mateixa branca.

Una part importantíssima de l’obra és constituïda per la il·lustració, que en la versió digital actual és representada pels valuosos esquemes, gràfics, mapes i làmines realitzats especialment per a l’obra.