Ausiàs Marc, poeta

Poema XI

Suposat retrat d’Ausiàs Marc, taula de Sant Sebastià, Jacomart, segle XV.

CX / G.C.

Les personificacions de la mort i la vida competeixen aquí de manera inusual. La mort es presenta dolça per al poeta, i la vida, aspra: se li ha convertit en infern perquè ha perdut l’esperança (d’atènyer els delits que l’amor promet): en produir-se el fatal desenllaç del seu cas, més greu que no cap altre, l’exemple servirà d’avís als enamorats.

“¿Quins tan segurs consells vas encercant,
cor malastruc, enfastijat de viure,
amic de plor e desamic de riure?
¿Com soferràs los mals...