Bahames

País (Mapa)
Bahames
Tipus d’estat
Superfície km²
13.943
Població estimada en milers juliol de 2015
388,00
Densitat estimada h/km² (2015)
27,80
Capital
Nassau
Llengua
Unitat monetària
dòlar de les Bahames
Població darrer cens
353.658
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
12,40
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,50
Població urbana (%) 2014
82,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,70
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,30
Aviram (1.000 t) 2013
6,60
Pesca (1.000 t) 2013
12,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
26,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
60,00
Prats i pastures
13,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
8.420
PNB $ EUA 2013 (per capita)
22313
% Població activa (2014) Agricultura
3,70
% Població activa (2014) Indústria
12,90
% Població activa (2014) Serveis
83,00
Importació % PNB 2014
60,90
Exportació % PNB 2014
43,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
874,30
IDH Índex 2013
51,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,70
Kilocalories al dia per capita 2014
2.840
Telèfon fix 100 hab 2013
36,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
76,10
Usuaris internet 100 hab 2011
65,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
31,00
Habitants per habitatge 2005
3,50