Bòsnia i Hercegovina

País (Mapa)
Bòsnia I Hercegovina
Tipus d’estat
Superfície km²
51.197
Població estimada en milers juliol de 2015
3.810,40
Densitat estimada h/km² (2015)
74,40
Capital
Sarajevo
Llengua
Unitat monetària
marc convertible
Població darrer cens
3.791.622
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
8,30
Taxa total de fecunditat 2015
1,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
79,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
74,10
Població urbana (%) 2014
39,60
Blat (1.000 t) 2014
170,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
799,50
Patates (1.000 t) 2014
300.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
16,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
6,70
Aviram (1.000 t) 2013
40,70
Pesca (1.000 t) 2013
3,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
46,70
Prats i pastures
48,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
17.852
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4662
% Població activa (2014) Agricultura
21,20
% Població activa (2014) Indústria
31,50
% Població activa (2014) Serveis
47,30
Importació % PNB 2014
53,10
Exportació % PNB 2014
32,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
11,20
IDH Índex 2013
86,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,50
Kilocalories al dia per capita 2014
3.090
Telèfon fix 100 hab 2013
22,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
91,10
Usuaris internet 100 hab 2011
60,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
34,00
Habitants per habitatge 2005
3,40