Brasil

País (Mapa)
Brasil
Tipus d’estat
Superfície km²
8.514.877
Població estimada en milers juliol de 2015
207.847,50
Densitat estimada h/km² (2015)
24,40
Capital
Brasília
Llengua
Unitat monetària
real
Població darrer cens
190.755.799
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,80
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
21,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,80
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
71,00
Població urbana (%) 2014
85,40
Arròs (1.000 t) 2014
12.175,60
Blat (1.000 t) 2014
6.261,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
79.877,70
Cafè (1.000 t) 2013
2.964,50
Patates (1.000 t) 2014
3689.80
Carn bovina (1.000 t) 2013
9.675,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
115,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
3.279,00
Aviram (1.000 t) 2013
12.963,40
Pesca (1.000 t) 2013
1.238,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
26,20
Prats i pastures
71,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
2.243.854
PNB $ EUA 2013 (per capita)
11199
% Població activa (2014) Agricultura
14,50
% Població activa (2014) Indústria
22,90
% Població activa (2014) Serveis
76,60
Importació % PNB 2014
14,30
Exportació % PNB 2014
11,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
560,40
IDH Índex 2013
79,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
92,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,80
Kilocalories al dia per capita 2014
3.302
Telèfon fix 100 hab 2013
22,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
135,30
Usuaris internet 100 hab 2011
45,00
Diaris per 1.000 hab 2004
35,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
24,00
Habitants per habitatge 2005
3,50